MHSantman

Organisatie & Management Ondersteuning

Matthijs Santman

MHSantman richt zich op het MKB vanuit de overtuiging dat deze groep ondernemers de motor is van de Nederlandse economie en wil daar graag een bijdrage aan leveren door met kennis, ervaring en creativiteit uw organisatie te ondersteunen.

Brede managementervaring in technisch georiënteerde MKB-bedrijven in de installatietechniek, van klein tot middelgroot, van zelfstandige bedrijven tot bedrijven behorend bij multinationals, hebben hem geleerd hoe belangrijk het is dat iedere medewerker zich kan identificeren met de bedrijfsdoelen, dat iedere medewerker wordt geïnspireerd door de directie en met passie betrokken is bij het realiseren van deze bedrijfsdoelen.

Met respect gebruik maken van de krachten die ieder persoon in de organisatie bezit en deze focussen op de ambitie van de onderneming en het realiseren van de bijbehorende strategie.

Deze sociale innovatieve krachten blijken van levensbelang voor de prestaties van organisaties. Voorbeeldgedrag door leiders en oprechte aandacht voor medewerkers, slimmer werken, het optimaal benutten van verborgen potentieel en de kennis van medewerkers maken het verschil.

Organisaties die hier actief in zijn, sturen op de inhoud vanuit hun visie en niet alleen op het resultaat.

Zij zijn zich bewust, dat financiële resultaten ook daadwerkelijk de resultante zijn van het duurzaam functioneren van hun organisatie.

      

Dan is er sprake van:                  “Duurzaam Resultaat”